Stappen in de stilte van het Kempens Landgoed

Wie een blik op de kaart werpt, merkt meteen dat het hele Belgisch-Nederlandse grensgebied, tussen Antwerpen en Maaseik, gekenmerkt wordt door diverse veen- en heidegebieden.  Maar ook de mens heeft zijn stempel gedrukt en voor een mozaïek van weilanden, akkers en naaldbossen gezorgd. De Kempen zijn een ideaal terrein voor alle soorten natuurbeleving. In één van de rustigste gebieden gaan we voor een tweedaagse bivaktocht, met Poppel in de Antwerpse Kempen als uitvalsbasis.

Poppel > Bivakzone Hoge Vijvers via knooppunten & het Grenslandpad
Afstand: 26km

Enkele voetstappen en we zijn al buiten het gezellige centrum van Poppel. Enkele knoddige lammetjes kijken ons nieuwsgierig aan. Een kudde koeien houden vanuit hun ooghoeken onze Duitse herder in de gaten.

De eerste knooppunten leiden ons naar de meanderende Aa. Via een mooi pad langs het riviertje doorkruisen we akkers en velden richting de Nederlandse grens. Het is bijzonder aangenaam wandelen in het dennenbos van Molenheide. We gaan eens piepen in de nabijgelegen bivakzone, de waterpomp is er nog niet geïnstalleerd.

Langs de Aa

Wat verder is het bos gerooid om terug plaats te maken voor heide. Het is nog in een vroeg stadium. Toefjes gras en mos bedekken de bodem.

Een heidegebied in de maak.

De witgeverfde Rovertkapel kondigt de grens met Nederland aan. We steken de Rovertse Leije over en schakelen over op het Grenslandpad. Links van ons ligt een uitgestrekt heidegebied, rechts van ons is een tractor aan het ploegen. Na twee kilometer over een kaarsrecht karrespoor, zijn we blij dat de witrode tekens van richting veranderen en verlost zijn van de koude wind. De veenplas van Papschot ligt er prachtig bij.

Papschot

We lopen nog even verder door het naaldwoud om dan terug aan de bosrand uit te komen. Her en er staan nog antieke gietijzeren grenspalen uit 1843. Pas 13 jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van België werd de grens gemarkeerd.

Vanaf nu loopt de route wat meer afwisselend door bos en heide, langs mooie onderhouden boerderijen met witrood geverfde luiken. De narcissen kondigen de lente aan, al heeft de zon vandaag veel moeite om door het wolkendek te breken.

We bouwen op naar een hoogtepunt: het Zwartven. In 2004 werd het gebied deels ontbost, zodat het zand weer kan gaan stuiven. De Hoogenberg is één van de weinige nog levende stuifduinen in Nederland.

Terug op de grens trekken we België weer binnen, op zoek naar de bivakzone in de Hoge Vijvers, gelegen aan de rand van het bos met een mooi uitzicht over de velden.

Na een dag waar we bijna niemand tegenkwamen, is het hier opeens een pak drukker. Een groepje mannen met duidelijk Antwerps accent heeft zich met een bak bier rond de vuurkorf genesteld. Hun gezinstenten staan wat verderop. Nadat we ons geïnstalleerd hebben op het tentplatform, komen er nog 4 trekkers aan. Gelukkig voor ons begint het rond 20u te druppelen en ebt het achtergrondgeluid al snel weg.

Meer dan ruimte genoeg op de bivakplaats.

Bivakzone Hoge Vijvers > Poppel via knooppunten
Afstand: 17km

Nog voor de andere bivakkers hun tent uitkruipen, zijn wij al op weg. Een bospad kronkelt westwaarts door de Hoge Vijvers. Via het landbouwgebied van de Kruisberg maken we de doorsteek naar het gewestbos van Ravels, die vooral uit loofwoud bestaat. Er is net een gasleiding aangelegd en de knooppuntenbordjes zijn verdwenen. Via het overzichtskaartje weet ik wel onze richting aan te houden.

Onverharde paden leiden ons langs de bosrand terug noordwaarts. Bij de Aa lopen we in een echt cultuurlandschap van uitgestrekte velden en akkers. Het is zondag en regelmatig komen we lopers, fietsers en wandelaars tegen. Op dit traject lopen we vaker over asfalt- en betonbaantjes, afgewisseld met onverharde stukken. De langverwachte zon werpt haar licht over het landschap. Als we Poppel terug binnenwandelen, breekt de lente helemaal door.

Conclusie

De Kempen zijn een prachtig gebied om te wandelen en te fietsen. Het nagenoeg vlakke terrein zorgt ervoor dat je de afwisseling moet hebben van de diversiteit in landschappen en paden.  Deze streek biedt enkele parels van veengebieden en gezellige bospaden. Her en der zitten er helaas ook saaiere stukken tussen: kaarsrechte dreven (dag 1 op het Grenslandpad) of verharde wegen (dag 2 richting Poppel). Maar alles bekeken is deze tocht de moeite waard, zeker voor wie van heide- en veengebieden houdt en het niet erg vindt om voor langere tijd in het bos of tussen de velden te stappen.

Meer foto’s in dit fotoalbum


PRAKTISCHE INFO

MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE TOCHT

schoenDit is qua terrein een eenvoudige tocht want het gaat over vlak terrein (niveau 1). De bewegwijzering is ook erg goed. Zorg er gewoon voor dat je aandachtig de signalisatie volgt. Meer info over de classificatie van mijn tochten vind je in dit bericht.

SEIZOEN

We stapten deze tocht tijdens het weekend van 2-3 april 2016. Als je wilt genieten van paarsbloeiende heidestruiken, raad ik aan om in augustus te gaan stappen. Sommige heidesoorten bloeien wat vroeger. Hou er wel rekening mee dat dit de warmste streek van België is. Bij heet weer kunnen de temperaturen aardig oplopen, tot wel 35 à 40°C. Neem in elk geval altijd genoeg drinkwater mee want er is géén enkele bevoorradingsmogelijkheid onderweg, tenzij je gaat aanbellen bij één van de boerderijen die je passeert.

GELOPEN ROUTE & BEWEGWIJZERING & KAARTEN

We maakten een combinatie van wandelknooppunten in België en het Grenslandpad in Nederland (stuk van etappe 12 en 13), die met witrode verfstrepen gemarkeerd is. Via de routeplanner van Wandelnet knipten we zelf een etappe van het Grenslandpad uit. Via beide links zijn er mogelijkheden om af te drukken of GPX-routes op te slaan.

Om het je gemakkelijk te maken, kan je de documenten voor onze route downloaden:

Dag 1:

  • Poppel > Nederlandse grens via wandelknooppunten: zie deze pdf
  • Grenslandpad vanaf Rooverts kapel tot Zwartven/wandelknooppunt 90: zie deze pdf
  • Zwartven > bivakzone Hoge Vijvers: Volg daarna knooppunten 2 en 1 (ergens halverwege vind je een duidelijke wegwijzer naar de bivakzone)

Dag 2:

Bivakzone Hoge Vijvers > Poppel via wandelknooppunten: zie deze pdf

Ik had geen stafkaart mee maar heb me dus beholpen bij deze geprinte documenten. Het lukte om daarmee de route te volgen die we gelopen hebben, maar biedt te weinig detail om zelf een alternatief uit te stippelen.

BEREIKBAARHEID

We lieten onze auto achter in het centrum van Poppel waar er voldoende parkeergelegenheid is in de Mierdsedijk. Poppel is ook bereikbaar via het openbaar vervoer: trein naar Turnhout en bus 450 van De Lijn naar Poppel Dorp (elk uur is er een bus).

ACCOMMODATIE

We bivakkeerden op de bivakzone van de Hoge Vijvers. Vanaf begin april is de waterpomp weer geïnstalleerd, helaas was er een technisch mankement toen wij er waren. We haalden water van een waterplas in de buurt, zichtbaar als je van knooppunt 90 (Belgisch-Nederlandse grens) naar knooppunt 2 loopt (rechts van het pad ligt er een plas op 20tal meter). Het water was gelig maar zuiver, we gebruikten het om te koken.

Er zijn quasi geen mogelijkheden in de buurt van de bivakplaats om binnen te slapen. Nabij de bivakzone ligt het Nederlandse recreatiedomein het Zwartven waar er chalets te huur zijn, maar het domein krijgt op internet geen al te goede beoordelingen. Iets dat wat in de buurt komt van de route (3,5km) is deze herberg in Nederland. Dan wordt je route voor dag 2 wel wat langer want je moet op dag 1 wat vroeger van het Grenslandpad afwijken.

BEVOORRADING

Er is geen enkele bevoorrading mogelijk en je passeert langs deze route ook geen enkel café of restaurant. Zorg dus voor je eigen versnaperingen en genoeg drinkwater (want je kan nergens water tappen om te zuiveren wegens te veel veenwater).

LINKS

Verslagen over andere delen van het Grenslandpad

Achtergrond bij het ontstaan van de Kempen en het landschap:

Trage Wegen rond Gent

In kader van het Trage Wegenweekend van 17-18 oktober 2015 besluiten Nick en ik een bivaktocht te organiseren en intussen ook geld in te zamelen voor de heropbouw in Nepal.  Het wordt meteen een eerste innige samenwerking tussen Hiking Advisor en Chautaara vzw. En waarom geen trektocht organiseren in mijn achtertuin? Zo verkenden we midden oktober samen met 18 volgelingen Gent en omstreken.

Met dank aan Chris Crop, Rudi Holans en Bert Dekeyer voor de foto’s.

Gent naar Laarne via Rozebroeken en Damvallei
Afstand: 20km

Vijf minuutjes op de fiets en ik ben al bij het startpunt van de tweedaagse. Een groep enthousiaste hikers staat me op te wachten bij het station van Gent-Dampoort. Zij spoorden uit de diverse windstreken naar de Arteveldestad.

We laten de zaterdagdrukte achter ons en komen bij de eerste bron van stilte: het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg. Oorspronkelijk huisden de begijntjes in de Gentse binnenstad maar door de toenemende verkaveling en een liberaal stadsbestuur waren ze in 1873 gedwongen om te verhuizen. Belangrijk was dat ze een afgesloten gemeenschap bleven want ze hadden allen hun gelofte van kuisheid afgelegd. Vandaag de dag bijna niet denkbaar en er blijft dan ook geen enkel begijntje in Vlaanderen meer over.

P1000391

Vlakbij vinden we de Rozebroeken, een voormalig afvalstort dat in de jaren ’90 is omgetoverd tot ‘prettige wildernis’. Ook de volkstuintjes moesten verdwijnen wegens de vele zware metalen in de ondergrond. Maar het resultaat mag er zijn, dit is geen mooi afgelijnd park maar wel een bonte mengeling van bomen en struiken met tal van paadjes en verdoken picknickplekjes.

Gentse Zwin.
Gentse Zwin.

Na een stukje Destelbergen met lange woondreven en verborgen plukjes groen, maken we de doorsteek naar de Zeeschelde. Dit deel van de belangrijkste rivier in Vlaanderen wordt ook wel eens het Gentse Zwin genoemd. Het is een zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren. Vrij zeldzaam want vaak worden sluizen gebouwd en rivierlopen ingedamd. Nochtans biedt zo’n gebied voordelen, niet enkel voor de biodiversiteit maar ook als buffer tegen overstroming, bescherming van dijken en zuiverend effect op rivierwater. In de kale slikken die bij tij overstromen, kruipen wormen, krabbetjes en wadslakjes. Zij zijn voedsel voor heel wat watervogels. De schorren lopen enkel bij springtij onder en dat laat toe om riet, struiken en wilgen te laten groeien. Het zijn veilige broedplaatsen.

P1000399
Damvalleimeer

We stappen terug richting Destelbergen, naar het natuurgebied van de Damvallei. Dit is een meander van de Schelde die lang geleden op een natuurlijke manier afgesloten geraakte. Heel wat plantenmateriaal zakte naar de bodem en zorgde voor de vorming van laagveen. Tijdens de Middeleeuwen, toen bijna alle bomen in de omgeving gerooid waren, werd er turf gestoken om als brandstof te dienen. De overgebleven putten en oevers zijn nu beschermd door Natuurpunt. De Damvallei is vooral bekend voor de hoge diversiteit aan libellen: zeldzaamheden als tengere grasjuffer, bruine winterjuffer, variabele waterjuffer en vroege glazenmaker. In de Hauw lopen we via een nieuw pad naar de schrale vochtige graslanden met verschillende soorten zegge. Jammer dat hier in de jaren ’60 pal in het gebied een klaverbad werd aangelegd. Zo ontstond ook het Damvalleimeer, een put waaruit zand gewonnen werd voor de bouw van de snelweg, en waar nu verschillende koppeltjes visdief broeden.

P1000404
Natuurgebied De Damvallei

Vanaf nu gaat het zuidwaarts richting Laarne. Hier hebben we echt het plattelandsgevoel, terwijl we nog steeds op een boogscheut zitten van Gent. Rond het dorp ligt een lappendeken van weiden dooraderd door heel wat paden en wegels. Na onze doortocht van het centrum stappen we richting het terrein van Scouts Sint-Jan. Daar slaan we de bivak op en schuiven dan zonder enige moeite de voeten onder tafel voor een typisch Nepalese maaltijd: Dal Bhat.

116

Laarne naar Gent via Gentbrugse Meersen en Visserij
Afstand: 20km

Via het Prullenbos stappen we terug naar Laarne. Een blitzbezoekje aan de waterburcht mag niet ontbreken, die zou dateren uit de 10de of 11de eeuw maar volgens bevriende kenners zijn dat hooguit nog de grondvesten. Het slot fungeerde als verdediging tegen de stad Gent.

Kasteel van Laarne.
Kasteel van Laarne.

We stappen terug naar de Schelde. Nu is het wat meer zoeken naar onverharde wegjes. We vinden een mooi wandelpaadje…pal naast de ring rond Gent. Als we de Gentbrugse Meersen binnenlopen, vinden we terug rust. Ook hier lag een meander die verdween met de rechttrekking van de Schelde in 1870. In dit moerasland (vandaar de naam ‘meers’) werd vroeger klei gewonnen. Veldovens waren tot in de jaren ‘50 in gebruik. Nu is het natuurgebied.

223

We lunchen nabij het vredesmonument, dat in de vorm van een vlag is gebouwd en waarop we een prachtig zicht hebben op de omgeving. Via de geboortebossen lopen we terug naar de Gentse rand. Een nieuw park is aangelegd nabij sporthal de Driebeek. We vinden enkele verrassende wegjes langs een riviertje.

Nabij sporthal Driebeken
Nabij sporthal de Driebeek

Via het Braemkasteel lopen we naar de fietsersbrug in het Keizerspark. Daar gaat het over de Schelde naar de Gentse binnenstad. Langs de Achtervisserij ligt een pad dat de vaart volgt tot aan Portus Ganda, letterlijk vertaald de ‘haven van de samenvloeiing’. Hier komen Leie en Schelde samen. Dat was ooit anders. Door de aanleg van de Ringvaart rond Gent en het daaropvolgende verdwijnen van de scheepvaart uit Gent en omwille van geurhinder werd in de jaren 1960 besloten om de Nederschelde te dempen. Door de verbetering van de waterkwaliteit was dat niet langer nodig en sinds 2014 is de Reep terug open.

Via de Schoolkaai bereiken we het station van Gent-Dampoort. Na een drankje waaiert de groep terug uit in de diverse windrichtingen, en mijn stalen ros staat nog onaangeroerd in het fietsrek.

Conclusie

In verstedelijkt Vlaanderen is het niet zo evident om onverharde wegen en paden terug te vinden, maar wie zoekt, die vindt. Via mijn voorverkenning en deze tocht heb ik toch weer onbekende hoekjes en kantjes ontdekt: groene plekken middenin de stad, nieuwe paadjes in een natuurgebied, een recent aangelegd park en de bijzonder landelijke omgeving met tal van trage wegen rondom Laarne. Op die manier was het mogelijk om een heel gevarieerde route samen te stellen. Het enige minpunt van deze tocht zijn de diverse autostrades die her en der toch voor behoorlijk wat geluidshinder zorgen.


PRAKTISCHE INFO

MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE TOCHT

schoenDit is qua terrein een eenvoudige tocht want het gaat over zo goed als vlak terrein (niveau 1). Je moet wel kunnen kaartlezen want de route is zelf gecreëerd en dus niet bewegwijzerd (meer details hieronder). Meer info over de classificatie van mijn tochten vind je in dit bericht.

SEIZOEN

We stapten er in het weekend van 17-18 oktober 2015. Het is een route die in elk seizoen te bewandelen is, al moet je er rekening mee houden dat sommige stukken er erg modderig en nat kunnen bijliggen, zeker na een periode van regen én in de herfst en winter als het grondwaterniveau stijgt. Laarzen kunnen dan op sommige secties handig zijn.

GELOPEN ROUTE & BEWEGWIJZERING

Onze gelopen route zie je op dit kaartje. De route is niet bewegwijzerd. Enkel op dag 1 liepen we deels over de GR128. Je moet dus dit overzichtskaartje leggen naast de stafkaarten en zo de route overtekenen. In de Gentbrugse Meersen staan de nieuwe paden nog niet op de stafkaart. Daar gebruik je best de kaartjes die je vindt op deze website.

KAARTEN

We liepen de tocht op de volgende stafkaarten van het NGI (1:20.000):

  • 22 1-2 ‘Gent-Destelbergen’
  • 22 3-4 ‘Wetteren-Zele’ (hiervan heb je maar een klein stukje nodig dus je zou de topomap viewer van het NGI kunnen gebruiken om deze kaart af te drukken).

BEREIKBAARHEID

Het station van Gent-Dampoort is makkelijk bereikbaar en ligt langs de treinlijn Gent-Sint-Pieters – Antwerpen. Een weekendbiljet (korte afstand) of Railpass (langere afstand) is de goedkoopste oplossing. Bij het station is er ook een betalende parking voor auto’s en uitgebreide fietsparking.
Voor wie de tocht liever in dagtrips loopt, Laarne is bereikbaar met een rechtstreekse bus 34 vanaf Gent-Dampoort die zowel op zaterdag als zondag rijdt. Uurregeling vind je op de website van De Lijn.

ACCOMMODATIE

We kregen toestemming van Scouts Sint-Jan om de tent daar op te zetten en de lokalen te gebruiken. Er is geen camping in Laarne dus als je wilt bivakkeren, zal je toestemming moeten vragen aan een boer of in het wild bivakkeren.

Wie wilt binnenslapen, vind wel veel mogelijkheden in Laarne. Zo is er een jeugdherberg, weliswaar een eindje buiten het centrum. Op de website van Laarne kan je een toeristische brochure downloaden met daarin andere overnachtingsmogelijkheden.

BEVOORRADING

In alle dorpen die je onderweg tegenkomt of waar je nabij passeert, vind je diverse winkels (Sint-Amandsberg, Destelbergen en Laarne).

LINKS

Indian summer in de Vlaamse Ardennen

Ongewoon zachte temperaturen, een zalig zonnetje en exploderende herfstkleuren. Lastminute beslissen we op bivaktocht te gaan. In het zuiden van Oost-Vlaanderen ligt een heuvelachtig en groen gebied: de Vlaamse Ardennen. Met het gelijknamige massief ten zuiden van de taalgrens heeft het weinig gemeen. De hoogste heuveltop reikt niet meer dan 145m hoog en ook het ontstaan ervan is helemaal anders. De zogenaamde ‘bergen’ maken deel uit van een gordel van getuigenheuvels, een geologische erfenis uit de tijd dat de zee hier grote hoeveelheden klei en zand afzette. Na het terugtrekken van het water, harden de ijzerhoudende zandbanken uit. Sindsdien boetseren wind en water het landschap en ook de mens heeft een belangrijke impact.

Ronse – Bivakzone Brouwierweide
Afstand: 25km

Na een ruim uurtje sporen komen we aan in Ronse. In de provinciestad zijn de lokale inwoners volop aan de zaterdagse boodschappen begonnen. Ook wij springen nog even binnen in een bakkerij. Langsheen de kerk, genoemd naar de patroonheilige van de geesteszieken Sint Hermes, gaat het richting het burgerlijke ziekenhuis. We doorkruisen een nieuw aangelegd park. Na de oversteek van de drukke steenweg richting Brakel steken we door naar de Molenbeek.

Ronse

Via een parkje steken we door naar een laatste buitenwijk waar de Streek GR Vlaamse Ardennen voorbijkomt. Het eerste veldwegje ligt onder de voeten. De muziekberg met het gelijknamige bos lonkt.

Het duurt niet lang of ik besluit al af te wijken van het GR-parcours. Volgens mij loopt er nog een mooiere weg naar Louise-Marie. Via kleine wegels volgen we de Drieborrebeek richting de spoorweg. Het wandelpad loopt over de treinrails, spoorlopen is dus de enige optie. We kijken uiteraard goed links en rechts.

Legaal spoorlopen

Het zonlicht prikt doorheen het verkleurende bladerdek. Het valt op hoeveel loofwoud er in deze streek aanwezig is.  Beuken reizen hoog boven ons uit. Het is rustig op het omheinde pad. In het voorjaar als de boshyacinten in bloei staan, is dat wel anders. We slalommen tussen de plassen. Ondanks het goede weer ligt er het best drassig bij. De “Muz” in het woord Muziekbos zou verwijzen naar het Keltische “moeras” (bron: Wikipedia).

Muziekbos

Via een mooi pad gaat het terug steil bergaf naar de Fortuinberg. Voor onze Duitse herder kan het niet snel genoeg gaan. In de ene hand mijn fototoestel, in de andere een leiband op spanning. Niet simpel. Ook de kaart lezen tijdens het wandelen is niet aan te raden, ik knal recht met mijn bakkes op een overhangende tak. Ivo heeft er zijn plezier in.

Terug tussen de velden.

We komen terug tussen de velden. De koeien liggen rustig te herkauwen in de zon. Wat heerlijk dit wandelweer. Het parcours van het streekpad leidt ons via Quatre Vents en Miclette naar een volgende bos: de Pottelberg. Bij La Houppe houden we een pitstop op een terrasje. In het voorjaar heerst hier een wielergekte, in het najaar kan je de fietsers op één hand tellen.

Achteruitblik op het muziekbos.

In het Brakelbos zoeken we het rietfonteintje op, een meanderend riviertje diep in het bos. Hier zijn meer dagwandelaars op de been. Opnieuw wijken we af van de GR en pikken het pad op naar het Hoeksken. Via Heinestraat en Willekouter stappen we naar de Verrebeek. Daar zien we de witrode tekens terug. Een smal pad loopt langsheen de weide. Enkele eenzame bomen staan te blinken in de avondzon.

Langs de Verrebeek
Op weg naar de bivakweide

Ivo geeft aan dat zijn 20km-grens bereikt is. De bivakplek is niet veraf meer. Een nieuw pad is gemaakt naar een omheind stukje grond in de Brouwierweide. Over één van de twee houten platformen spannen we ons zeil. De waterpomp is nog in gebruik. We hebben er een prachtig zicht over de weide. Enkel de autoweg een eindje verderop zorgt voor wat lawaaihinder, maar we laten het niet aan ons hart komen. Nadat de zon achter de horizon zakt, kruipen we de slaapzak in. Ook Wollie krult zich op en valt zuchtend in slaap.

Bivakzone Brouwierweide in Parike

Bivakzone Brouwierweide – Geraardsbergen
Afstand: 15km

Een lichte ochtendnevel hangt over de weide. Met de nodige voorzichtigheid kruipen we van onder het zeil dat vol condens hangt. Het is fris als we tussen de velden naar Zalardinge stappen. De nevel hangt als een blauwe gloed over het dorp. Enkele mountainbikers rijden ons voorbij.

Zalardinge

Het duurt niet lang voor de zon helemaal doorbreekt. Geraardsbergen is niet ver meer, maar ik heb een extra lusje voorzien langs de befaamde Muur, een monument in het wielrennen. Eerst proberen we nog het oude GR-tracé ten zuidoosten van de steenweg terug te vinden maar dat is ingepalmd door een bedrijf.

Voormalig GR-tracé nabij Geraardsbergen

Dan maar even de autoweg volgen om dan wat verder afslaan naar de Dender. Over het jaagpad kijken we uit over het spiegelgladde water dat zich in ruime bochten door een vlak landschap slingert. De rivier ontspringt in Henegouwen en vloeit in Dendermonde uit in de Schelde. Af en toe moeten we aan de kant voor wielertoeristen, het is natuurlijk zondagochtend. Hoog in de populieren laten aalscholvers hun vleugels al hangend drogen.

Langs de Dender richting Overboerlare.

Bij Overboerlare steken we de brug over richting de Overberg. Het gaat terug omhoog naar de wijk Klein Buizemont. Ook hier zijn nog diverse paden en onverharde wegen. We lopen terug via Korendries om dan in een rechte lijn richting de kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Oudeberg te trekken, bovenaan de Muur van Geraardsbergen.

Op weg naar de Kapelmuur.

Via de gladde met bladeren bedekte kasseien dalen we af naar het centrum. We sluiten de tocht waardig af met een streekproduct: de mattentaarten uit Geraardsbergen, die we op het perron in de zon opeten. De taartbodem en -bovenkant bestaan uit bladerdeeg met tussenin een mengsel van mat (bereid uit volle melk en karnemelk), eieren en amandelen (bron: Wikipedia). Mijn besluit staat al vast. Dit wordt het vertrekpunt voor een vervolgtocht dwars door het Pajottenland.

Conclusie

Deze streek is absoluut een aanrader voor een weekendje stappen. Al is de beschaving nooit veraf, door heel wat paden aan elkaar te ritsen, kan je een mooi en gevarieerd parcours uitstippelen. Vanop de heuvels heb je een prachtig zicht op de omgeving.  Diverse bivakzones en talloze B&B’s maken dat er genoeg accommodatie te vinden is.

De Vlaamse schrijver Omer Wattez, uit de streek afkomstig, beschreef de Vlaamse Ardennen in 1889 heel treffend: “O, mijn schoon land, met uw wijde horizonten; land van heuvels en dalen, waar ge tien, twaalf dorpen in één dag te voet kunt bezoeken, van het ene naar het andere gaan langs veldwegeltjes die klimmen en dalen; waar ge vanop een hoogte wel twintig dorpen ziet liggen, met hun kerktorens en huizen en hofsteden en boomgaarden. O, mijn schoon land met uw wijde en brede vergezichten, … machtig veel groen, bossen, lange bomenrijen die men op de hoogten van verre ziet staan …”.

Er is dan wel wat extra bewoning bij gekomen in de loop van de jaren, de streek heeft zijn charme grotendeels kunnen bewaren.

Een volledig fotoalbum vind je hier.


PRAKTISCHE INFO

MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE TOCHT

schoenDit is een eenvoudige tocht (niveau 1) en ideaal als eerste kennismaking met het meerdaagse wandelen. Wie zich aan de streek-GR Vlaamse Ardennen houdt, hoeft gewoon de bewegwijzering te volgen. Er zijn wel wat hoogteverschillen dus een zekere fitheid is best aan te raden. Meer info over de classificatie van mijn tochten vind je in dit bericht.

SEIZOEN

We stapten er in het weekend van 31 oktober – 1 november 2015.

Deze tocht kan je het ganse jaar door wandelen. In april en mei staan de boshyacinten volop in bloei en is het één blauw bloementapijt in de bossen. Het zijn ook de drukste maanden, zowel qua wandelaars als wielertoeristen. De herfst biedt meer rust en prachtig verkleurende loofbossen. In de winter is de kans op sneeuw niet groter dan in de rest van Vlaanderen, maar het witte heuvellandschap spreekt wel nog meer tot de verbeelding.

GELOPEN ROUTE & BEWEGWIJZERING

De streek-GR Vlaamse Ardennen is afwisselend aangeduid met geel-rood en wit-rood (dit laatste als het een bestaande GR volgt). Maar ook andere wandelwegen zijn goed aangeduid vb. wandelknooppunten. De GR loopt niet langs het station van Ronse, dus je moet zelf wat kaartlezen om de route op te pikken net buiten het centrum (zie topogids).

Onze gelopen route zie je hier. Het was een combinatie van de streek-GR en lokale paden.

KAARTEN & WANDELGIDS

Van de streek-GR Vlaamse Ardennen is er een topogids waarin de tocht beschreven staat en de bijhorende kaartfragmenten bijsteken. Je kan een GPS-track vinden op de site van Grote Routepaden. De topogids kan je op dezelfde site online aankopen of in een gespecialiseerde reisboekhandel vinden.

Wij liepen op basis van stafkaarten, daar staan geen GR’s op aangeduid maar ik tekende het parcours van de GR uit op kaart aan de hand van de website van Jan Van Meirvenne. Ik paste zelf wat aan waar ik dacht dat er nog een mooier tracé lag. De NGI-kaarten (1:20.000) die ik gebruikte zijn:

  • 29 7-8 ‘Kluisbergen – Mont de l’Enclus’
  • 30 5-6 ‘Flobecq (Vloesberg) – Brakel’
  • 30 7-8 ‘Geraardsbergen – Galmaarden’

BEREIKBAARHEID

Zowel Ronse als Geraardsbergen zijn met de trein bereikbaar. Omdat ze niet op dezelfde spoorlijn liggen, is de trein de eenvoudigste manier om er te geraken. Een railpass (lange afstand) of standaardbiljet (als je vanuit Gent reist) zijn de goedkoopste oplossing.

ACCOMMODATIE

We maakten gebruik van de bivakzone Brouwierweide in Parike, waar je gratis voor één nacht kan kamperen. Er zijn twee houten platformen en een waterpomp (die in de winter wel wordt afgesloten/weggehaald). Dit is een erg mooie locatie met een prachtig uitzicht. Het enige minpunt is dat er een autoweg in de buurt ligt en je de auto’s wel hoort rijden. Voor lichte slapers kan dat de rust verstoren, wij hadden er geen last van. Er is geen toilet, je doet je behoefte in het nabijgelegen bos (neem je gebruikt WC-papier mee). Er zijn ook geen vuilnisbakken, dus neem je afval terug mee. Vuur maken is op deze bivakweide verboden.

Op weg naar de bivakweide.

Wie liever binnen slaapt, vindt diverse B&B’s in de buurt. Adressen vind je op deze website.

BEVOORRADING

In Ronse en Geraardsbergen vind je diverse winkels. Daartussen zijn de mogelijkheden erg beperkt, je vindt vooral horecazaken (o.a. nabij het Muziekbos en de Pottelberg). We hebben onderweg één bron tegengekomen (in de ochtend van dag 1, tussen Miclette en Queneau). Op de bivakzone kan je water nemen uit de pomp maar je hebt wel een waterfilter of zuiveringstabletten nodig om het drinkbaar te maken. Zelf gebruiken we Micropur Forte (te vinden in buitensportzaken).

LINKS

Een uitgebreid en volledig verslag van de streek-GR Vlaamse Ardennen vind je op de website van Luc Selleslagh.

Wandelen in de Wijers

Een vrij weekend, een moeder die net als ik graag de stapschoenen aantrekt, een brede interesse voor wandelgebieden en de prachtige website van Luc Selleslagh. Tot zover de ingrediënten voor een uitstapje dichtbij huis. Voor sommige Vlamingen is dit hun achtertuin, voor wie van ‘de Vlaanders’ komt, is het toch enkele uurtjes sporen. Onze bestemming: de Wijers, een groen gebied ergens tussen Hasselt en Genk, met visvijvers en heidegebied waar het mijnverleden nooit ver weg is.

Bokrijk – Houthalen-Helchteren via Molenheide en Haagdoorn
Afstand: 21km

We stappen uit in het treinstation van Bokrijk. De eerste wandelmeters malen we al over het perron, van de eerste wagon helemaal naar de achterkant van de dubbeldektrein want daar is de overweg. Daar kunnen we links of rechts. Ons gevoel van richting laat ons in de steek maar mijn kompas zet ons op het juiste spoor.

Nabij natuurreservaat Het Wik

Een weekend is te kort om de hele nieuwe wandelroute in de Wijers te verkennen, dus laten we na de doortocht door het arboretum van Bokrijk de hoofdroute al links liggen en kiezen voor één van de inkortingsroutes richting Molenheide. De route staat goed aangegeven, al zijn de pijltjes pas leesbaar als je op hoogstens 2 meter van het paaltje verwijderd bent. En door ons getater missen we af en toe eens een afslag of kijken we er pal naast. Opletten geblazen dus, maar gelukkig heb ik de kaart bij. Al is die weinig gedetailleerd, ik kan onze progressie goed volgen.

Molenheide

De bospaadjes worden zandweggetjes. De bomen maken meer en meer plaats voor heide. Het bloeiseizoen kent zijn hoogtepunt eind augustus, begin september. De struikjes kleuren nu al wat bruinig maar her en der is er toch nog een vleugje paars te zien.

Nabij de Roosterbeek.

De route is opvallend gevarieerd. Het gaat licht op en neer over zanderige bulten, waarop we een mooi uitzicht hebben over het landschap. Alleen de autosnelweg nabij zorgt voor wat onaangenaam geraas op de achtergrond. De beschaving is nu eenmaal nooit ver weg in Vlaanderen.

Het wordt zwoeler en in de namiddag moet de regenjas aan. Ondanks de regen blijven we van het decors genieten. Het natuurreservaat Ten Haagdoorn is een uitgestrekt heidegebied met her en der bosjes.

We betreden natuurreservaat Ten Haagdoorn.

De lus langs Kelchterhoef is net iets te lang en via een doorsteek langs de GR en een modderig bospaadje geraken we terug op het hoofdparcours van de Wijers. Als we Houthalen-Helchteren binnenstappen nabij het voetbalveld, is het alweer droog. In een voormalige mijnwerkerscité ‘De Meulenberg’ vinden we onze B&B in een prachtig landhuis. De naam ‘De zwarte bloemkool’ verwijst naar het mijnverleden van de tweede helft van de 20ste eeuw. De steenkoolmijn van Houthalen was één van de zeven mijnen van het Kempens steenkoolbekken en kende zijn hoogtepunt in de jaren ’50 (bron: website Houthalen-Helchteren). In het centrum vallen de Italiaanse restaurantjes op, een erfenis van de vele migranten die naar België werden gehaald om in de mijnen te werken.

Onze B&B in Houthalen-Helchteren.

Houthalen-Helchteren – Bokrijk via Zonhoven en de Platwijers
Afstand: 23km

Na een stevig ontbijt trekken we terug de stapschoenen aan. De eerste helft van de dag loopt overwegend over verhard terrein met slechts hier en daar een pad. De kaarsrechte fietsroute naar Zonhoven vermijden we door het parallelle mountainbikepad te volgen. Pas bij de Platwijers – Wijvenheide komen we in een echt wandelgebied: een mozaïek van visvijvers, waaraan de regio zijn naam ‘De Wijers’ dankt. Het is een uniek gebied in Vlaanderen met meer dan 1000 vijvers, samen goed voor zo’n 700 hectares water en riet (bron: VLM).

Typisch beeld uit de Platwijers.

De eerste waterplassen ontstonden na het steken van turf of het winnen van ijzer en ijzerzandsteen. In de middeleeuwen kwam het vijvergebied verder tot ontwikkeling door de aanleg van visvijvers, zeker ook onder impuls van de machtige abdijen van Herkenrode en Averbode. In de 19de en 20ste eeuw werden meer vijvers uitgebouwd om aan viskwekerij te doen op professionele schaal. Ook nu nog zijn er te Zonhoven enkele viskwekerijen in bedrijf (bron: trekkings.be).

Op weg naar de Grote Platwijer.

Op de tribune van FC Kiewit eten we onze koffiekoeken op en zijn nog net op tijd voor een koffie in de kantine. Het Domein van Kiewit blijkt bijzonder mooi en sfeervol, met enkele parels van paden. Ook de Herkenrodevijvers boeien, een mooi einde van onze tweedaagse. We aanschouwen een reiger en aalscholver in dezelfde boom.

Idyllische paden in domein Kiewit.

Voor we het weten zijn we terug aanbeland in Bokrijk. Geen café in de buurt dus peuzelen we de laatste versnaperingen uit de rugzak op terwijl we terug huiswaarts sporen.

Conclusie

De Wijers zijn een mooi gebied met enkele heerlijke wandelgebieden zoals Molenheide, Ten Haagdoorn en Platwijers. Tussenin liggen soms lange asfaltstukken, vooral om en rond Zonhoven. Het hoort er nu eenmaal bij als je in Vlaanderen gaat stappen.

Een volledig fotoalbum vind je hier.


PRAKTISCHE INFO

MOEILIJKHEIDSGRAAD VAN DE TOCHT

schoenDit is een eenvoudige tocht (niveau 1) en ideaal als eerste kennismaking met het meerdaagse wandelen. Er zijn amper hoogteverschillen. Je moet wel de kaart en de paaltjes wat in de gaten houden om niet verkeerd te lopen. Meer info over de classificatie van mijn tochten vind je in dit bericht.

SEIZOEN

De route kan je het ganse jaar wandelen maar de periode eind augustus/begin september is wel een aanrader om de heide volop in bloei te zien. Dan zal er wellicht ook wat meer volk zijn. Anders is het een vrij rustig gebied, ook in het weekend. Wij gingen op stap op 12-13 september 2015.

BEWEGWIJZERING

Er zijn paaltjes waarop zowel de hoofdroute als de inkortingsroutes zijn aangeduid. De pijltjes zijn wel enkel leesbaar als je er dicht gaat bij staan, dus je moet de paaltjes goed in de gaten houden. Als je niets meer tegenkomt, ga je best op je stappen terug, want vaak heb je de afslag gemist. Dan hadden wij toch enkele keren voor. Er zijn namelijk vrij veel paden en bewegwijzerde routes.

Bewegwijzering van de langeafstandsroute: de blauwe pijl is de hoofdroute, de zwartomrande gele pijl duidt op een inkortingsroute.

Onze gelopen route zie je hier. Omwille van het ontbreken van wandelpaden in deze streek in google maps heb ik wel moeten de route aanduiden ‘bij benadering’.

KAARTEN & WANDELGIDS

Ik bestelde de wandelkaart en het bijhorend gidsje via de site van Regionaal Landschap Lage Kempen. Binnen de week was de kaart geleverd.

De kaart is niet zo gedetailleerd maar wel voldoende om je weg te vinden. De kaart is al wel een tikkeltje verouderd. Op de site van Luc Selleslagh vind je de fouten terug.

BEREIKBAARHEID

Je kan de Wijers makkelijk met de trein bereiken. Zelf kozen we om richting Bokrijk te sporen maar er zijn ook nog andere treinstations nl. Zonhoven, Kiewit en Genk. In dat geval zal je je etappe-indeling wel moeten aanpassen. De afstanden staan per deeltraject op de wandelkaart aangeduid.

ACCOMMODATIE

We sliepen in De Zwarte Bloemkool in Houthalen-Helchteren, een erg gezellige B&B. Meer accommodatie vind je op deze site.

BEVOORRADING

In gemeenten zoals Houthalen-Helchteren en Zonhoven vind je voldoende winkels. Wijzelf kochten in een bakkerij in Zonhoven onze lunch voor zondagmiddag.

LINKS

Een uitgebreid en volledig verslag van de wandelroute door de Wijers vind je op de website van Luc Selleslagh.